Emek Çalışmaları Topluluğu

Hakkımızda

Emek Çalışmaları Topluluğu (EÇT), 2014 yılı Eylül ayında işçi sınıfı üzerine bilgi üreten akademisyen, araştırmacı ve sendika uzmanlarının daha koordineli çalışma imkanları üzerine gerçekleştirdiği tartışmalar sonucu doğdu. Bu tartışmalar, işçi sınıfı ve emek hareketi üzerine veri üreten bağımsız kurumlara artan ihtiyacı ortaya koyarken bir yandan da yeni bir oluşuma cesaret verdi. EÇT, somut bir üretim sürecinin içinde örgütlenme çalışmalarına başlamayı önüne koydu ve 2015 yılı boyunca yerel ve ulusal yazılı basını ve bazı internet sitelerini tarayarak elde edilen işçi ve memur eylemlerinin bilgisini sayısal veriye dönüştürerek analiz etti. Bu çalışmasını 2015 İşçisi Sınıfı Eylemleri Raporu ismiyle yayınlayarak emek hareketinin kullanımına sundu. Gönüllülerin oluşturduğu Emek Çalışmaları Topluluğu emek hareketine destek vermek isteyen araştırmacıların, akademisyenlerin, sanatçıların ortaklaşa bir şekilde hareket ederek nitelikli ve etkili ürünler ortaya koyabilecekleri bir zeminin inşasını ve kurumsallaşmasını hedeflemektedir. İşçi sınıfının ve işçi mücadelelerinin görünürlüğünü artırmak ve emek hareketinin veri temelli politika yapma kapasitesini geliştirmek amacını taşımaktadır. Emek hareketinin farklı öznelerine eşit mesafede durmayı ve harekete somut katkı sunmayı ilke edinmiştir. EÇT, emek hareketine destek vermek isteyen herkesin katılımına açıktır.

BİZDEN HABERLER

2018'den Haberler

Kadın Emeği ve Mücadelesi

Emek Çalışmaları Topluluğu olarak 8 Mart öncesi akademisyen İpek İlkkaracan ve KHK'lı direnişçi Betül Celep ile "Kadın Emeği ve Mücadelesi" başlıklı bir panel düzenledik. İlkkaracan sunumunda bakım emeğini merkeze alan “mor ekonomi” kavramıyla sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonominin koşullarına işaret ederken, Celep kadınların işten atılma ve direniş deneyimlerinin kendine özgü niteliklerine ve direnişinin kadın direnişi olmasının açtığı imkânlara değindi. İpek İlkkaracan öncelikle Türkiye’de ekonomik alandaki toplumsal cinsiyet eşitsizliğindeki en keskin uçurumun işgücüne katılımda olduğunu gösterdi. Erkeklerin işgücüne katılım oranı %70 iken bu oran kadınlar arasında %30’a düşüyor. İlkkaracan bu durumun ücret eşitsizliği, mesleki ayrımcılık, cam tavan, mülkiyet tasarrufu/birikimi, sosyal güvenlik uçurumu, cinsel taciz gibi işgücü piyasasına ilişkin diğer ayrımcılıkların gündeme gelmesini zorlaştırdığını ifade etti. Kadınların işgücüne katılımının düşüklüğünün gerekçesi olarak eğitimsizlik ve vasıfsızlığın gösterilmesini de eleştiren İlkkaracan, kadınların işgücüne katılımının evlilikle beraber dramatik bir düşüş gösterdiğini, dolayısıyla asıl gerekçenin kadınların üstlenmek zorunda bırakıldığı ücretsiz bakım emeği olduğunu gösterdi. Zira ilkokul ve lise mezunlarının kazandığı ücret, ev içi emeğin ücretli karşılanması durumunda ödenmesi gereken ücreti karşılamıyor. Gelir eşitsizliğindeki uçuruma da dikkat çeken İlkkaracan, feminist iktisadın geliştirdiği zaman kullanımı istatistiklerine referansla kadınların çalışmadıkları için değil, daha fazla çalışmalarına rağmen gelir elde edemediklerini gösterdi. Kadınlar ücretsiz çalışma saatlerinin %76’sını, ücretli çalışmanın da %43’ü gerçekleştirdikleri halde gelirin çok daha azına erişebiliyorlar. Buradan hareketle İlkkaracan, piyasa ekonomisinin ücretsiz emek sarf edenleri cezalandırıcı sonuçlarının olduğunu, dolayısıyla bir bakım krizi ile karşı karşıya olduğumuzu belirtti. Bakım emeğinin bir noktaya kadar mekanize edilebileceğine ve sadece insanı değil, dünyayı sürdürmek ve iyi tutmak için yaptığımız her şeyi içerecek şekilde yeniden tanımlandığına dikkat çekti. İlkkaracan toplumun bakım emeği sunma yeti ve isteğinin aşındığına işaret eden bakım krizini, dünyanın kaynaklarının kendilerini yenilemesine izin vermeden ve karşılıksız sömürülmesinin getirdiği çevre kriziyle de ilişkilendirdi. Çözümün yeşil ekonomi ile işbirliği içinde bakım emeğini merkeze alan bir “mor ekonomi” olduğunu savunan İlkkaracan, bakım emeğinin tanınması, azaltılması ve yeniden dağıtılmasını amaçlayan hizmet ve mekanizmaların geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu amaçla sosyal bakım için güçlü bir kurumlar ve hizmetler altyapısı, iş saatlerinin azaltılması, bakım izinlerinde eşitlik ve erkeklerin teşviki, işyerinde saydamlık ve eşit işe eşit ücret gibi talep ve hizmetlerin geliştirilebileceğini belirtti. İstanbul Kalkınma Ajansı'ndaki işinden KHK ile atılan Betül Celep ise kadınların işten atılma ve mücadele deneyimlerini paylaştı. İşten atılmasının ardından kadınlarla birlikte 66 günlük bir sokak direnişi gerçekleştiren Celep, kadınların güvencesizliği ve işsizliği daha farklı deneyimlediğine vurgu yaptı. Kadınların işten çıkarılma durumunda aileye geri çağrıldığını, yeniden işe girmelerinin de bu nedenle daha zor olduğunu aktardı. KHK direnişlerinde kullanılan dilin farklılık gösterdiğine dikkat çeken Celep, içinde bulunduğu direnişi de “kadın direnişi” olarak kurguladıklarını, bu sayede daha kapsayıcı ve direnişi büyütmeyi hedefleyen bir dil aradıklarını belirtti. Direniş deneyiminin içinde bulunduğu ilişkileri ve sınıf mücadelesindeki konumuna dair algısını da dönüştürdüğüne işaret eden Celep, KHK’lıların esas öznelerin mücadele çizgisini belirlediği bir zeminde bir araya gelmesi gerektiğine vurgu yaptı.

        Son yayınlanan KHK ile kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınması emek alanının en yakıcı ve tartışılan gündemlerinden birisi oldu. Düzenlemenin kapsamı ve bu değişikliğin emek mücadelesine ne gibi etkilerde bulunacağı oldukça muğlak gözüküyor. Emek Çalışmaları Topluluğu olarak bu sürece dair bilgilenmek ve olası sonuçlarını tartışmak niyetiyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdik. Yazılarıyla kamuoyunu bilgilendiren sendika uzmanı Onur Bakır ve taşeron işçi mücadelesinin sembol isimlerinden Taş-İş-Der’in (Taşeron İşçileri Derneği) başkanı Cemal Bilgin’in katılımıyla yapacağımız “Taşerona Kadro mu: 696 Sayılı KHK ile Ne Oluyor / Ne Olacak?” başlıklı etkinliğimizi 27 Ocak 2018 tarihinde Mimarlar Odası Karaköy Şubesi'nde gerçekleştirdik.

        


2017'den HaberlerEmek Çalışmaları Topluluğu gönüllülerini arıyor. 5 Ağustos 2017 Cumartesi günü saat 13.00'da veri giriş atölyesi için toplanıyoruz. Gelin, 2017'deki emek mücadelelerini birlikte takip edelim.
Emek Çalışmaları Topluluğu gönüllülerini arıyor. 5 Ağustos 2017 Cumartesi günü saat 13.00'da veri giriş atölyesi için toplanıyoruz. Gelin, 2017'deki emek mücadelelerini birlikte takip edelim.İki yıldır Türkiye'deki mücadeleleri takip eden ve raporlayan Emek Çalışmaları Topluluğu 2017 yılı veri girişine başlamak için gönüllülerini arıyor. 3 Haziran Cumartesi günü Saat 13.00'da Dünyada Mekan'da buluşuyoruz. Gelin 2017'yi beraber yapalım.

Adres: Hazzapulo Pasajı No:1 Kat:1 Galatasaray, Beyoğlu, 34430 IstanbulEmek Çalışmaları Topluluğu olarak iki seneyi aşkın süredir Türkiye’deki işçi eylemlerini yerel ve ulusal basından tarayarak raporlama çalışması sürdürmekteyiz.

Geçen sene 2015 yılı işçi eylemleri verilerini derleyerek sunmuştuk. Bu yıl da 2016 işçi eylemlerini 2015 ile karşılaştırmalı olarak analiz ettik. Hazırladığımız raporu kamuoyu ile paylaşmadan önce, elimizdeki verileri ve yaptığımız analizi bir açık toplantı düzenleyerek, ilgilerle tartışmaya açmak istiyoruz.

Bu vesileyle 14 Mayıs 2017 Pazar günü saat 13.00’de TMOBB İstanbul Şube’de düzenleyeceğimiz “İşçi Sınıfı Eylemleri 2016: Sayısal Bir Analiz” başlıklı toplantıya sizi davet etmek isteriz. Herkesi bekliyoruz.6 Mayıs 2017 tarihinde Dünyada Mekan'da gerçekleştirilen toplantıda 2015-2016'da kaydettiğimiz eylemlerin verilerini ve yaptığımız analizleri tartıştık.
28 Nisan'da Boğaziçi Üniversitesi'nde 2016 yılına ait işçi eylemleri verilerini ilk defa sunduk. Gerçekleştirdiğimiz sunumun video kaydını aşağıda bulabilirsiniz.


2016'dan Haberler


"Emek Çalışmaları Topluluğu olarak 2016 veri girişini kolektif olarak yapmak için veri girişi atölyesi düzenliyoruz.

2015 yılı boyunca yerel ve ulusal yazılı basını ve bazı internet sitelerini tarayarak elde edilen işçi ve memur eylemlerinin bilgisini sayısal veriye dönüştürerek analiz ettik.
Gelin 2016'yı beraber yapalım!"


Facebook Event Linkimiz"2015 işçi eylemleri raporunu değerlendireceğimiz, 2016'da neler yapabileceğimizi tartışacağımız ve destek olmak isteyenlerle veri girişi atölyesi düzenleyeceğimiz toplantıya herkesi bekliyoruz"


Facebook Event Linkimiz
2015 yılı işçi eylemleri raporunun detaylarını Hayatın Sesi TV'de yayınlanan Karşı Pencere programında konuştuk.
19 Mart 2016'da Mimarlar Odası Karaköy Büyükkent Şubesi'nde ilk etkinliğimizi gerçekleştirdik. 2015 yılı için hazırladığımız raporun sunumunu kamuoyuyla paylaştık.


2016 yılında Açık Radyo'da yayınlanan farklı programların konuğuyduk, ses kayıtlarını aşağıda bulabilirsiniz.
Raporlar


"2015 İşçi Sınıfı Eylemleri Raporu'nu indirmek için aşağıdaki link'e tıklayın"
"2016 İşçi Sınıfı Eylemleri Raporu'nu indirmek için aşağıdaki link'e tıklayın"
"2017 İşçi Sınıfı Eylemleri 6 Aylık Taslak Raporu indirmek için aşağıdaki link'e tıklayın""2017 İşçi Sınıfı Eylemleri Raporu'nu indirmek için aşağıdaki link'e tıklayın"

Türkiye Emek Çalışmaları


"Türkiye Emek Çalışmaları 2016'yı indirmek için aşağıdaki link'e tıklayın"
BİZE ULAŞINBize ulaşmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

emekcalisma@gmail.com